Activism Roots merr pjesë në forumin e shoqërisë civile të OSBE

Javën e kaluar Beratrisa Zherka dhe Dorris Manxhuka përfaqësuan organizatën në Forumin vjetor të organizatave të shoqërisë civile të organizuar nga OSBE.
Aktivistët tanë u paraqitën në panel dhe me pjesëmarrjen e tyre aktive treguan punën e bërë deri më tani e promovuan punën vullnetare e vazhdimin e projekteve për edukim jo-formal në fusha të caktuara, specifikisht për ngritjen e kapaciteteve të të rinjëve.