Aktiviteti Pen Pal nga të rinjët e projektit ‘Bridge 2’

☺️ Aktiviteti Pen Pal në projektin “Bridge 2” mundësoi që pjesëmarrësit të kenë mundësi të komunikojnë me nxënësit nga IOWA
Një aktivitet shumë i dëshiruar nga të rinjët dhe një mundësi e veçantë të njohin dhe të zgjerojnë njohurit e tyre për kulturat e ndrryshme nga vendet e botës.
Projekti “Bridge 2” financohet nga Ambasada Amerikane në Kosovë dhe zbatohet nga RIT Kosovo në partneritet me Activism Roots.
——
☺️The Pen Pal activity in the “Bridge 2” project enabled participants to communicate with students from IOWA, USA.
This activity was very loved by the youth involved, presenting a unique opportunity for them to expand their understanding of diverse cultures from around the world.
The “Bridge 2” project is supported by the U.S. Embassy in Kosovo and is implemented by RIT Kosovo in collaboration with Activism Roots