Aktivizimi i të rinjëve me anë të projektit “Bridge 2”

Qëllimi kryesor i Activism Roots është aktivizimi i të rinjve, e kjo po bëhet e mundur me anë të projektit “Brigde 2”.
Shume nxënës nga komunitetet e ndryshme, takohen çdo të shtune që të ndjekin aktivitetet e ‘Bridge 2’, duke fituar njohuri të reja në fushat më aktuale dhe më me potencial për zhvillimin e tyre.
Kësaj radhe së bashku me trajnerët po përgatisim të rinjtë në fushën e UI/UX dizajnit dhe matematikës.
Projekti ‘Bridge 2’ financohet nga Ambasada Amerikane në Kosovë dhe zbatohet nga RIT Kosovo në partneritet me Activism Roots.’
—-
The primary objective of Activism Roots is the activation of youth, a goal being realized through the “Bridge 2” project.
Numerous students from various communities convene every Saturday to partake in the activities of ‘Bridge 2’, gaining novel insights in the most current and potentially developmental fields.
 Alongside instructors, this time we are preparing the youth in the realms of UI/UX design and mathematics.
The ‘Bridge 2’ project is funded by the United States Embassy in Kosovo and is implemented by RIT Kosovo in partnership with Activism Roots