Apliko për regjistrues dhe mbikqyrës

NJOFTIM nga Agjencia e Statistikave të Kosovës për rekrutimin e Regjistruesve dhe Mbikëqyrësve për Projektin e Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave (REKOS 2023) 26.09.2023!

 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) në vazhdën e aktiviteteve për Projektin e Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave (REKOS 2023) hap Konkursin për pranimin e Regjistruesve (3 503) dhe Mbikëqyrësve (891). Aplikimi për pozitat Mbikëqyrës dhe Regjistrues do të jetë në formën elektronike dhe forma fizike (në komunën ku aplikoni).

 

Konkursi, Udhëzuesi për plotësimin e formularit Online për pozitat Regjistrues dhe Mbikëqyrës që mund ta gjeni në në linkun https://rekosrekrutime.rks-gov.net/ në ueb-faqen e ASK-së, në ueb faqet e komunave dhe të institucioneve të Republikës së Kosovës.

 

Të gjithë të interesuarit për këto pozita duhet të aplikojnë në komunën e tyre. Konkursi është i hapur nga 26.09.2023 deri më 02.10.2023. Kohëzgjatja e kontratës është dy (2) muaj.