Bridge 2 po vazhdon me shumë sukses

Të rinjtë nga Gjakova po përfitojnë shumë nga programi Bridge 2. Përmes mësimit në klasë dhe aktiviteteve grupore shumë atraktive, ata po e zhvillojnë modulin e parë të gjuhës angleze.
Puna në grupe po iu ofron mundësi të rinjve të njihen më mirë me njëri – tjetrin, të mësojnë aftësi të reja dhe të kenë ndikim pozitiv në komunitetin e tyre.
Projekti BRIDGE 2 mbështetet nga Ambasada Amerikane në Kosovë dhe zbatohet nga RIT Kosovo A.U.K/ AUK Training and Development Institute në partneritet me ACTIVISM ROOTS.”
____________________________________
The young people from Gjakova are learning a lot from Bridge 2 program. Through in class lessons and group activities, they are developing the first module/ English.
Group work offers them the opportunity to get to know each other better, learn new skills and have a positive impact on their community.
Bridge 2 project is supported by U.S. Embassy in Kosovo and implemented by RIT Kosovo A.U.K/ AUK Training and Development Institute Kosovo in partnership with ActivismRoots.