Bridge 2 po vazhdon ngritjen e kapaciteteve të të rinjëve

Projekti “Bridge 2” po iu mundëson të rinjëve tanë një zhvillim edukativ adekuat.
Duke pasur parasysh që e ardhmja është duke u zhvilluar me anë të teknologjisë, ashtu po i përgatisim dhe ne të rinjët në fushën e IT.
Projekti “Bridge 2” financohet nga Ambasada Amerikane në Kosovë dhe zbatohet nga RIT Kosovo në partneritet me Activism Roots.
Project Bridge 2 aims to provide our youth with appropriate educational development.
Considering that the future is evolving through technology, we are actively preparing the younger generation for careers in the field of Information Technology (IT).
The “Bridge 2” project is funded by the U.S. Embassy in Kosovo and is implemented by RIT Kosovo in collaboration with Activism Roots.