BRIDGE 2

Projekti ‘Bridge 2’ vazhdon me mbajtjen e aktiviteteve javore.
Ky projekt i cili si qëllim primar ka zhvillimin profesional të të rinjve në fushën e teknologjisë, që është fusha më e kërkuar e momentit. ‍‍
Pjesëmarrësit në këtë projekt kanë mundësinë të fitojnë njohuri në aspektin teorik dhe praktik.
Këtë projekt e bën dhe më të bukur mundësia që jep për socializim dhe pjesëmarrjen në aktiviteteve të ndryshme për të rinjët.
Projekti “Bridge 2” financohet nga Ambasada Amerikane në Kosovë dhe zbatohet nga RIT Kosovo në partneritet me Activism Roots.
The ‘Bridge 2’ project continues with its weekly activities.
This project, which has as its primary goal the professional development of our youth in the field of technology, which is the most requested field at the moment. ‍‍
Participants in this project have the opportunity to gain knowledge in theoretical and practical terms.
What makes this project even more beautiful is the opportunity it provides for socializing and participating in various activities for youth.
The “Bridge 2” project is supported by the U.S. Embassy in Kosovo and is implemented by RIT Kosovo in collaboration with Activism Roots.