Camping Day

Së bashku me të rinjët e komunave të ndryshme të Kosovës në kuadër të projektit “Bridge 2” realizuam një ditë kampingu në “Parkun e Mbrojtur të Blinajës”
 
Ku të rinjët patën mundësi të socializohen dhe njoftohen me të rinjët e komunave tjera. Gjithashtu të shohin bukurinë e Blinajës dhe të jenë të përgatitur për kamping dhe ecje në natyrë. 
 
Projekti “Bridge 2” financohet nga Ambasada Amerikane në Kosovë dhe zbatohet nga RIT Kosovo në partneritet me Activism Roots.
——
Camping Day
 
Together with the young people from various municipalities of Kosovo, as part of the “Bridge 2” project, we organized a camping day in the “Blinaja National Park”
 
Young people had the opportunity to socialize and get to know others from other municipalities. Also, to experience the beauty of Blinaja and be prepared for camping and hiking in nature. 
The “Bridge 2” project is funded by the U.S. Embassy in Kosovo and is implemented by RIT Kosovo in collaboration with Activism Roots.