Aktivitete

Thirrje për Trajnim ‘YOUTH ADVOCACY’

Organizata jo-qeveritare ACTIVISM ROOTS, fton të rinjtë nga Rajoni i Prizrenit, Pejës dhe Gjakovës të marrin pjesë në trajnimin “YOUTH ADVOCACY” me qëllim të ngritjes së kapaciteteve dhe zhvillim të aftësive për mobilitet dhe aktivizëm rinor në Republikën e Kosovës.   Gjatë trajnimit ne synojmë të përmirësojmë aftësitë e të rinjëve për të identifikuar sfidat […]

Thirrje për Trajnim ‘YOUTH ADVOCACY’ Read More »

Camping Day – Bridge 2

Përmes projektit “Bridge 2”, të rinjët nga komuna e Gjakovës, Prishtinës, Fushë Kosovës, Ferizaj, Gjilan and Dubravë realizuan një ditë kampingu. Ky kamping u mbajt në “Parkun e Gërmisë”, ku të rinjët përveq se shikuan shtigjet e bukura të Parkut të Gërmisë, gjithashtu mësuan për orientimin në natyrë. Të rinjët nga komunitetet e ndryshme u

Camping Day – Bridge 2 Read More »

Aktiviteti Pen Pal nga të rinjët e projektit ‘Bridge 2’

Aktiviteti Pen Pal në projektin “Bridge 2” mundësoi që pjesëmarrësit të kenë mundësi të komunikojnë me nxënësit nga IOWA Një aktivitet shumë i dëshiruar nga të rinjët dhe një mundësi e veçantë të njohin dhe të zgjerojnë njohurit e tyre për kulturat e ndrryshme nga vendet e botës. Projekti “Bridge 2” financohet nga Ambasada Amerikane

Aktiviteti Pen Pal nga të rinjët e projektit ‘Bridge 2’ Read More »

Tryeza e Rrumbullakët në Mitrovicë “Dialogu Ndëretnik”

Në këtë tryezë të rrumbullakët “Dialogu Ndëretnik” në Komunën e Mitrovicës, një nga pikat kyçe të diskutimit ishte se si të forcohet mirëkuptimi dhe toleranca mes komuniteteve. Gjatë diskutimit kishte zëra të ndryshëm nga përfaqësuesit e komuniteteve vendase. Panelistët dhe pjesëmarrësit diskutuan për rëndësinë e dialogut ndër-etnik në nivel lokal dhe qëndror, duke rekomanduar për

Tryeza e Rrumbullakët në Mitrovicë “Dialogu Ndëretnik” Read More »

Mbështetja për dialogun ndëretnik nga Deputeti i Parlamentit të Kosovës

Deputeti i Parlamentit të Kosovës Fridon Lala mbështet bashkëpunimin ndërmjet akterëve lokal dhe qendror për një dialog multietnik brenda nivelit lokal dhe fton shoqërinë kosovare për komunikim të vazhdueshëm së bashku me njëri-tjetrin. — MP of Kosova Fridon Lala supports the cooperation between local and central actors for a multi-ethnic dialogue within the local level

Mbështetja për dialogun ndëretnik nga Deputeti i Parlamentit të Kosovës Read More »

Tryeza ‘Dialogu Ndëretnik në Gjakovë’

Dialogu Ndëretnik është një temë me rëndësi të madhe për shoqërinë kosovare. Ne organizuam një tryezë të rrumbullakët në Komunën e Gjakovës, ku kishte për qëllim dialogun ndëretnik në nivelin lokal dhe qëndror. Pjesë e panelit ishin Deputeti i Parlamentit të Kosovës Z. Fridon Lala, Deputetja e Parlamentit të Kosovës Znj. Duda Balje dhe ish-anëtari

Tryeza ‘Dialogu Ndëretnik në Gjakovë’ Read More »

Projekti “Bridge 2” zhvillon të rinjët në fushën e teknologjisë. 

Projekti “Bridge 2” zhvillon të rinjët në fushën e teknologjisë. Ky projekt perveç se kontribuon të rinjët në zhvillimin e tyre eduaktiv, gjithashtu mundëson socializimin mes tyre. Projekti “Bridge 2” financohet nga Ambasada Amerikane në Kosovë dhe zbatohet nga RIT Kosovo në partneritet me Activism Roots. — The “Bridge 2” project engages young people in

Projekti “Bridge 2” zhvillon të rinjët në fushën e teknologjisë.  Read More »

Drejtësia Tranzicionale & Dialogu Ndëretnik në Prishtinë dhe Mitrovicë

Gjatë muajit Dhjetor u mbajt trajnimi me temën “Drejtësia Tranzicionale & Dialogu Ndëretnik” Pjesëmarrësit e trajnimit mësuan më shumë për dialogun ndëretnik & ndërkulturor gjithashtu për drejtësinë tranzicionale dhe mekanizmat e saj. Trajnimin e bënte më përmbajtësorë pjesëmarrja e personave me aftësi të kufizuara edhe qytetarëve nga komunitet të cilët jetojnë në Prishtinë dhe Mitrovicë.

Drejtësia Tranzicionale & Dialogu Ndëretnik në Prishtinë dhe Mitrovicë Read More »

Super Heronjtë e përfundojnë vitin 2023

Së bashku me Super Heronjtë përfunduam aktivitetet e vitit 2023. Kjo ngjarje ka qëllim edhe rritjen e bashkëpunimit në mes komunitetit sportiv/alpin si dhe promovimin e vullnetarizmit dhe aktiviteteve rekreative. Aktiviteti përveç zbavitjes së fëmijëve kishte për qëllim edhe nderimin e bashkë atdhetarëve, për festat e fundvitit. Ky aktivitet u zbatua falë bashkëpunimit me Klubi

Super Heronjtë e përfundojnë vitin 2023 Read More »

Momente të punës së të rinjëve nga dita e Trajnimit në Drejtësi Tranzicionale & Dialog Ndëretnik

Gjatë javës u mbajt trajnimi me temën “Drejtësia Tranzicionale & Dialogu Ndëretnik”. Pjesëmarrësit e trajnimit mësuan më shumë për dialogun ndëretnik & ndërkulturor gjithashtu për drejtësin tranzicionale dhe mekanizmat e saj. Trajnimin e bënte më përmbajtësorë pjesëmarrja personave me aftësi të kufizuara edhe qytetarëve nga komunitet të cilat jetojnë në Gjakovë. Ky trajnim i cili

Momente të punës së të rinjëve nga dita e Trajnimit në Drejtësi Tranzicionale & Dialog Ndëretnik Read More »