Projekte

Programi për aktivizëm 2

Përmes ‘Programit për aktivizëm’ do të mundësojmë përgatitjen dhe vetëdijesimin e të rinjëve për qytetarinë aktive si dhe motivimin e tyre për të qenë pjesë proaktive e komunitetit. Këto grupe do të trajnohen për 4 module të cilat do të ofrohen nga fasilitator të çertifikuar. Modulet e parashikuara janë: Qytetaria aktive, Lidershipi, Mendimi Kritik dhe …

Programi për aktivizëm 2 Read More »

Youth Advocacy

Ky projekt ka për synim që të rinjtë e këtyre komunave të jenë të përgatitur për avokim, lobim, pjesëmarrje në aktivitete publike, në dëgjimet buxhetore, takimet publike, ndërgjegjësimin e mënyrës së punës, socializimin, ndërveprimin mes tyre dhe kolegëve e shumë informacione tjera bazike që do të marrin gjatë trajnimeve. Këta të rinj do të kenë …

Youth Advocacy Read More »

Projekti BRIDGE 2 në partneritet me R.I.T Kosovo

Qëllimi i këtij projekti është të mbështesë 30-40 të rinj në secilën nga shtatë lokacionet e programit në rajonet e Prishtinës, Gjilanit, Gjakovës dhe Ferizajt përmes ofrimit të një përzierjeje strategjike prej dhjetë (10) moduleve trajnuese interaktive të dizajnuara për të stimuluar komunikimi dhe bashkëpunimi ndëretnik ndërmjet të rinjve kosovarë. Ky projekt do të fokusohet …

Projekti BRIDGE 2 në partneritet me R.I.T Kosovo Read More »

Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm në Gjakovë

Ky projekt synon të shpërndajë sa më shumë informacion në rajonin e Gjakovës për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, radikalizmit që çon në terrorizëm, duke diskutuar dhe ligjëruar me aktorë të rëndësishëm, specifikë me stafin e shkollës dhe nxënësit për përfitimet e aktiviteteve në natyrë të cilat janë për çdo të ri. Nëpërmjet këtyre aktiviteteve …

Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm në Gjakovë Read More »

Capacity building with RCC

Përmes Capacity Building, projekti Western Balkans Youth Lab (WBYL) nga Regional Cooporation Council kërkon të mbështesë Këshillin Rinor të Kosovës, Këshillin Rinor të Obiliqit dhe ACTIVISM ROOTS në forcimin e kapaciteteve të tyre në fushën e rregullimit të dokumenteve të brendshme, menaxhimit të aktiviteteve, PR dhe menaxhimit të mediave sociale, dhe shkrimi i projektit/propozimit. Eksperti …

Capacity building with RCC Read More »

Avokim, Lobim dhe zhvillim i mendimit kritik

Përfundoj  trajnimi tre ditor “Avokim, lobim dhe mendim kritik” i cili ishte i paraparë në muajin Prill. Gjatë 3 ditëve pjesëmarrësit kishin mundësi nga teoria ta vendosin në praktikin mënyrën se si avokohet, lobohet por gjithashtu edhe si të zhvillojnë mendimin kritik. 3 ditët e trajnimit, të rinjtë kishin mundësi të punonin në grupe por …

Avokim, Lobim dhe zhvillim i mendimit kritik Read More »

Të rinjtë për drejtësi

Organizata Activism Roots ka lidhur një marrëveshje bashkëpunimi me organizatën Youth Initative for Human Right-Kosova, për implementimin e projektit ‘Të rinjtë për drejtësi’ në komunën e Gjakovës. Projekti në fjalë zbatohet në të gjithë Kosovën por organizata jonë zbaton vetëm për komunën e Gjakovës. Gjatë projektit ‘Të rinjtë për drejtësi’, do të organizohen disa evente …

Të rinjtë për drejtësi Read More »

Programi për aktivizëm

Organizata Activism Roots fillon edicionin e parë të ‘Programit për aktivizëm’. Ky program në vitin 2022 fillon edicionin e parë dhe mbahet në kuadër të programit tonë si organizatë dhe mundësohet nga ana jonë për aktivistët tanë të komunës së Gjakovës, por me synim që edicionin e radhës të zgjerohet për komunat tjera të Kosovës. …

Programi për aktivizëm Read More »

Xhubleta Shqiptare

Më shumë se katër mileniume që rrjedhin në kulturë shqiptare pasqyrohen përmes xhubletës së cilës iu kushtua murali i sapo përfunduar në Gjakovë. Xhubleta është veshje karakteristike e cila haset që nga mileniumi i dytë p.e.s. Përmes motiveve dhe emblemave të thurura në të, kjo e fundit është njëkohësisht provë e qartë e prejardhjes ilire …

Xhubleta Shqiptare Read More »