Climate Awareness Association – CAA

Activism Roots në koordinim me Climate Awareness Association – CAA, zhvilloi 2 punëtori në lidhje me ndryshimet klimatike dhe ekonominë qarkore. Në punëtori morën pjesë të rinjtë e pasionuar të cilët janë të gatshëm të bëjnë ndikim pozitiv.
 Pjesëmarrësit fituan njohuri për t”i trajtuar sfidat e ndryshimeve klimatike dhe përvetësuar parimet e ekonomisë qarkore.
Së bashku po ndërmarrim hapa drejt një të ardhme më të gjelbër dhe më të qëndrueshme.
Ky aktivitet përkrahet nga programi i KCSF-së ‘EJA Kosovë’, bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Suedia.