Coffee Talk me Drejtoreshën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Znj.Adea Roka

Gjatë këtij vikendi ne organizuam ‘Coffee Talk’ të parë për këtë vit së bashku me Drejtoreshën e Kulturës Rinisë dhe Sportit Znj.Adea Roka, me anëtarë të shoqërisë civile dhe me të rinjtë aktiv të Gjakovës.
Drejtoresha për kulturë Rini dhe Sport dëgjoi me vëmendje mendimet e të rinjve dhe i siguroi se shqetësimet e tyre do të merren parasysh. Ishte një hap i rëndësishëm drejt ndërtimit të një komuniteti më gjithëpërfshirës dhe pjesëmarrës, ku të gjithë kanë fjalën në formësimin e së ardhmes së komunës tonë.
Ky diskutim u organizua së bashku me Drejtorinë për Kulturë Rini dhe Sport të Gjakovës.
————–
During this weekend we organized the first ‘Coffee Talk’ for this year together with the Director of Youth Culture and Sports Mrs. Adea Roka, with members of civil society and with the active youth of Gjakova.
The Director of Culture, Youth and Sport listened carefully to the opinions of young people and assured them that their concerns will be considered. It was an important step towards building a more inclusive and participatory community, where everyone has a say in shaping the future of our municipality.
This discussion was organized together with the Directorate for Culture, Youth and Sports of Gjakova.