Diskutim me nxënësit e shkollës “Kadri Kusari”

Sot në kuadër të projektit “Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm në shkolla të mesme” mbajtëm diskutim së bashku me nxënësit e shkolles ekonomike “Kadri Kusari”

Nxënësit shprehën mendimet e tyre dhe rastet që i hasin çdo ditë lidhur me ekstremizmin e dhunshëm.

Nxënësit na premtuan se do e rrisin bashkëpunimin në shoqërine e tyre dhe së bashku me profesorët do të punojnë rreth kësaj teme.

Ky projekt financohet nga OSBE.