Diskutim me sektorin e rinisë në Komunën e Gjakovës

Sot u mbajt një tryezë diskutimi mes organizatave të shoqërisë civile dhe drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit e organizuar nga Activism Roots dhe Kosovar Youth Council – KYC, ku temë ishte premtimi i dhënë i kryetarit të komunës për rritjen e subvencioneve për organizata rinore për 60%.
Pati diskutime të shumta ku zyrtari për rini u prononcua që ky buxhet rritet nëse rritet edhe interesimi i organizatave rinore për të punuar
Ky aktivitet u mbajt në kuadër të projektit EYE ON i mbështetur nga Embassy of Canada to Croatia and Kosovo (CFLI). 🇨🇦 🇽🇰