Ditë Kampingu – Bridge 2

Përmes projektit “Bridge 2”, të rinjët nga komuna e Gjakovës, Prishtinës, Fushë Kosovës, Ferizaj, Gjilan and Dubravë organizuam një ditë të mrekullueshme kampingu në Parkun Kombëtar të Kukaj dhe tek Pylli i Arinjëve.
Parku Kombëtar i Kukaj dhe Pylli i Arinjëve kishte një ambient të këndshëm natyror, ndërsa të rinjtë eksploronin shtigjet e parkut.
Kjo ditë kampingu nuk ishte vetëm një aventurë në natyrë, por dhe një rrugëtim për të njohur njëri-tjetrin.
Projekti “Bridge 2” financohet nga Ambasada Amerikane në Kosovë dhe zbatohet nga RIT Kosovo në partneritet me Activism Roots.
—-
Camping Day
Through the “Bridge 2” project, youth from sites of Gjakova, Pristina, Fushe Kosova, Ferizaj, Gjilan, and Dubrava we organized a fantastic camping day at Kukaj National Park and in the Bear Forest.
The Kukaj National Park and Bear Forest offered a delightful natural setting as the youth explored the park’s trails.
This camping day was not just a nature adventure but also a journey to get to know one another.
The “Bridge 2” project is supported by the U.S. Embassy in Kosovo and is implemented by RIT Kosovo in collaboration with Activism Roots.