Fillon trajnimi ‘Avokim, lobim dhe zhvillim mendimit kritik’

Trajnimi ‘Avokim, lobim dhe mendim kritik’ ka filluar sot bashkë me të rinjtë e komunave të Gjakovës, Pejës dhe Rahovecit.
Të rinjtë që po marrin pjesë në këtë trajnim po mësojnë më gjërësisht për Avokimin, lobimin dhe mendimin kritik.
Disa momente nga dita e parë.