Fokusimi në rritjen e transparencës në nivelin lokal

Organizata jonë është pjesë e Forumit për Transparencë të Komunës së Gjakovës si pjesë e shoqërisë civile. Ne përmes këtij forumi synojmë rritjen e transparencës dhe llogaridhënies në nivel komunal.
Punëtoria dy-ditore e organizuar për synim të aplikimit të Komunës së Gjakovës në OGP dhe përkrahet nga USAID dhe NDI.