I ftuari i Mendimit Kritik

I ftuar në përfundimin e modulit të Mendimit Kritik ishte Erlis Sada, qytetar aktiv ku tregoi përvojat e tij në shumë fusha.
Të rinjtë patën mundësi që të diskutojnë se si ka ndikuar mendimi kritik që t’i rriste aftësitë e tij për aktivizëm qytetar. Erlisi ishte i hapur ta tregonte rrugëtimin e tij dhe ti ndihmonte të rinjtë në rrugëtimin e tyre.
Ky trajnim është në kuadër të projektit ‘Programi për aktivizëm’ që implementohet nga ACTIVISM ROOTS, të mbështetur nga EJA Kosovë program i KCSF-së dhe financohet bashkërisht nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Agjencia Suedeze për Zhvillim.