Infografika e trajnimit ‘Avokim, Lobim dhe zhvillim i mendimit kritik’

Në trajnimin e fundit të Activism Roots për “Avokim, Lobim dhe zhvillim i mendimit kritik” në partneritet me Friedrich Ebert Stiftung, të paraqitura në infografik janë përgjigjet në bazë të pjesëmarrësve.