Infografika me përgjigjet e profesorëve rreth ekstremizmit

Të paraqitura në infografik janë përgjigjet e profesorëve gjatë diskutimeve që i kemi mbajtur në shkollat e mesme në kuadër të projektit “Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm në shkolla”.

Ne mendojmë se këto infografika janë të rëndësishme si një hulumtim i vogël rreth gjendjes së ekstremizmit të dhunshëm në shkolla.