Infografika rreth buxhetit të Komunës së Gjakovës 2024

A e dini sa është buxheti i Komunës së Gjakovës për vitin 2024?

Shikoni infografikat në vijim për të kuptuar më shumë rreth mënyrës se si mbushet buxheti i komunës, cilat janë disa nga investimet kapitale, si është ndarë buxhetit për sektorë të ndryshëm, dhe informacione të tjera të rëndësishme.

Nëpërmjet informimit të qartë dhe të hollësishëm për buxhetin komunal, ju do të mund të vlerësoni performancën e autoriteteve lokale dhe të identifikoni përmbushjen e zotimeve zgjedhore.

“Infografika është realizuar si pjesë e projektit “Projekti për Decentralizim dhe Përkrahje të Komunave (DEMOS) bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian në Kosovë, Zvicra dhe Suedia, dhe implementohet nga HELVETAS Swiss Intercooperation-Kosovo”