Infosesion rreth vullnetarizmit në shkollën ekonomike “Kadri Kusari”

Në shkollën ekonomike “Kadri Kusari” mbajtëm sesion informues rreth vullnetarizmit. Nxënësit diskutuan se si mund të rrisin bashkarisht punën vullnetare në komunitetin dhe shkollën e tyre.
Nëse je i interesuar në punën vullnetare ka shumë mënyra që të përfshihesh. Shumë organizata, shkolla e grupe jo-formale mbështeten tek vullnetarët për të arritur qëllimet ose misionet e tyre.
‘Build your career through volunteerism’ është projekt që bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian (BE)  dhe Suedia, dhe pëkrahet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) dhe Community Building Mitrovica (CBM).