Infosesioni në kuadër të projektit “Aktivizohu RINI!”

 Organizata Activism Roots në kuadër të projektit “Aktivizohu RINI!” mbajti sesionin e rradhës informues me temën “Aktivizimi i të rinjëve për parandalimin e paragjykimeve si problemi më i përhapur shoqëror”.
Ky infosesion u mbajt në SHMLE “Kadri Kusari” ku nxënësit e kësaj shkolle ishin shumë të dedikuar për diskutim rreth kësaj teme.
Ky projekt u mundësua nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport në Gjakovë.
——
Activism Roots within the project “YOUTH be active!” held the next informative session on the topic “Activation of young people for the prevention of prejudice as the most widespread social problem”.
This session took place at the “Kadri Kusari” High School, where the students were very dedicated to discussing this topic.
This project supported by the Directorate for Culture, Youth, and Sports in Gjakova.