Jeta në Gjakovë

Diskutimi i hapur me Jeta Xharrën u dha një mundësi pjesëmarrësve që të mësojnë dhe të fitojnë njohuri të vlefshme rreth ndjekjes së një karriere, duke u qëndruar besnike vlerave që kanë dhe mundësive që mund të ofrojnë.
Pjesëmarrësit u frymëzuan nga Jeta Xharra dhe bënë pyetje se si të lundrojnë në situata sfiduese dhe të ndërtojnë një karrierë në fushat e tyre të dëshiruar.
Ky aktivitet është në kuadër të projektit ‘Programi për aktivizëm’ që implementohet nga ACTIVISM ROOTS, të mbështetur nga EJA Kosovë program i KCSF-së dhe financohet bashkërisht nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim🇨🇭 dhe Bashkëpunim (SDC), Agjencia Suedeze për Zhvillim 🇸🇪