Kartolinat Pozitive

“Kartolinat pozitive” ishte aktiviteti i djeshem në bashkëpunim me vullnetarët e KVRL – së në Gjakovë, në kuadër të javës së rinisë.

Së bashku me aktivistët i kemi zgjedhur thënjet pozitive që sado pak të ju shpërndanim pozitivitet qytetarëve të Gjakovës, për të filluar një ditë sa më mbarë. Një gjë e tillë e kemi parë të nevojshme, marrë parasysh kohën e vështirë që po kalon njerëzimi vitet e fundit.