Koncept – dokumenti për vullnetarizëm me Platformën CiviKos

Me datën 19 Dhjetor organizata jonë ishte pjesëmarrëse në punëtorinë e grupit tematik për rritjen e vullnetarizmit në programet me interes publik, ku aty japëm kontribut me rekomandime për Koncept – dokumentin për vullnetarizëm.