Koordinmi i Grupit për rritjen e vullnetarizmit për programet me interes publik

Organizata Activism Roots me përfaqësues Ideal Zhaveli, koordinon Grupin për rritjen e vullnetarizmit për programet me interes publik.