Lansohet projekti Bridge 2 në Rahovec

Së bashku me drejtorët, mësimdhënësit, prindërit, nxënësit, aktivistët e Rahovecit u mblodhëm në shtëpinë e kulturës për t’u informuar më gjerësisht rreth projektit Bridge 2 që do t’ju ofrohet të rinjëve të shkollave të mesme.
Ofrimi i këtij programi ka benefit të madh për të rinjte e Rahovecit sepse i orienton për karrierë në të ardhmen e tyre. Interesimi i tyre për pjesëmarrje rriti pritshmëritë tona për këtë projekt.🥰
Projekti BRIDGE 2 mbështetet nga Ambasada Amerikane 🇺🇸 dhe zbatohet nga A.U.K – Training and Development Institute dhe ACTIVISM ROOTS.