Ligjeratë me nxënësit e gjimnazit ”Hajdar Dushi”

Gjatë ditës së djeshme e mbajtëm infosesionin e fundit rreth ekstremizmit të dhunshëm me nxënësit e gjimnazit “Hajdar Dushi”

Nxënësit patën informata shumë të sakta rreth kësaj teme gjë që na befasoi. Ne mendojmë që kjo temë është shumë e rëndësishme për të rinjtë e shkollave të mesme dhe duhet të trajtohet më shumë.

Ky projekt financohet nga OSBE.