Ligjeratë me nxënësit e shkollës “Hysni Zajmi” rreth ekstremizmit

Sot vazhduam me ligjeratë në shkollën e mesme “Hysni Zajmi” në kuadër të projektit për ekstremizmin e dhunshëm në shkollat e mesme.

Nxënësit na befasuan me informatat që i kishin rreth kësaj teme dhe bashkëpunimin qe treguan për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në shkollën e tyre.

Ky projekt financohet nga OSBE.