Ligjeratë me nxënësit e shkollës ”Nexhmedin Nixha” për ekstremizmin e dhunshëm

Sot u mbajt diskutimi me nxënësit e shkolles së mesme të teknikes “Nexhmedin Nixha” rreth temës për ‘Ekstremizmin e Dhunshëm’.
Nxënësit treguan interesim të madh që të mësonin më shumë rreth esktremizmit si dhe diskutuan për raste të ndryshme lidhur me temën.
Ky projekt financohet nga OSBE