Mbahet diskutimi publik me temën “Drejtësia tranzicionale, sfidat lokale dhe arritja e drejtësisë për viktimat”.

Mbahet diskutimi publik me temën  “Drejtësia tranzicionale, sfidat lokale dhe arritja e drejtësisë për viktimat”. Ky aktivitet mblodhi shumë të rinj dhe të reja nga qyteti i Gjakovës ku patëm mundësinë të diskutojmë më shumë për drejtësinë tranzicionale se çka nënkupton ajo në raport me të kaluarën dhe tashmen, si dhe vënien e drejtësis për viktimat.

Diskutimi u realizua në bashkëpunim me Sbunker në kuadër të projektit “Luftimi i ekstremizmit në Kosovë: prirjet, sfidat dhe kundër-veprimet”, përkrahur nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Kosovë përmes programit Matra.

 

A public discussion was held on the topic “Transitional Justice, Local Challenges, and Achieving Justice for Victims”. This event gathered many young men and women from the city of Gjakova, where we had the opportunity to delve deeper into transitional justice, what it entails in relation to the past and present, and ensuring justice for victims.

The discussion was organized in collaboration with Sbunker as part of the project “Combatting Extremism in Kosovo: Trends, Challenges, and Counter-Actions”, supported by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Kosovo through the Matra program