Mbështetja për dialogun ndëretnik nga Deputeti i Parlamentit të Kosovës

Deputeti i Parlamentit të Kosovës Fridon Lala mbështet bashkëpunimin ndërmjet akterëve lokal dhe qendror për një dialog multietnik brenda nivelit lokal dhe fton shoqërinë kosovare për komunikim të vazhdueshëm së bashku me njëri-tjetrin.

MP of Kosova Fridon Lala supports the cooperation between local and central actors for a multi-ethnic dialogue within the local level and invites the Kosovar society for continuous communication together with each other.