Monitorimi i dëgjimeve buxhetore

Organizata jonë vazhdon monitorimin e dëgjimeve buxhetore të Komunës së Gjakovës. Ne gjatë dëgjimeve buxhetore, ngritëm çështjet që kanë ardh direkt nga aktivistët rinor të komunës tonë.

Ne do vazhdojmë monitorimin e procesit dhe do ngrisim çështjet që drejtohen tek organizata jonë dhe çështjet që ne si organizatë i shohim të rëndësishme.