Organizata Activism Roots përfaqësues nga shoqëria civile

Në Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë u lansua Forumi për Transparencë, mekanizëm që ka për synim ngritjen e transparencës në nivel lokal.
Organizata Activism Roots është pjesë e Forumit, si përfaqësues nga shoqëria civile. Ky Forum mbështetet edhe nga ana e NDI ku prezente ishte dhe ambasadorja Nancy Soderberg.