Organizuam sessionet informuese të projektit #GJALLNOHU

Së bashku me të rinjët e Gjakovës mbajtëm sesionet rreth projektit GjALLNOHU.

TË rinjët u informuan për objektivat dhe qëllimet e GJALLNOHU, ku ditët në vijim kandidatët e përzgjedhur do kenë mundësine të jenë pjesmarrës në trajnimet intensive që do ofroj ky program. Sessionet u mbajtën në shkolla dhe vende të ndryshme ku ndëgjuam me përpikmëri idetë dhe këshillat e të rinjëve për përmirësimin e komunitetit ku ne jetojmë.

Projekti #GJALLNOHU është një mundësi e shkëlqyer për çdo të ri të vendit tonë të cilëve iu jepet mundësia e elaborimit të fushave të ndryshme, strategjive dhe teknikave efektive të aktivizmit qytetar, zhvillimit aftësive të komunikimit dhe avokimit për të ndikuar në qytetin tuaj.

Ky projekt është i mbështetur nga European Endowment Democracy.