Paragjykimet – Një ndër problemet kryesore në shoqëri

 Nga aktivitetet e mbajtura me qëllim të parandalimit të paragjykimeve tek shoqërit në shkollat e mesme të komunës së Gjakovës, organizata Activism Roots kuptoi që paragjykimet paraqesin njërin ndër problemet më të shpeshta të shoqërisë.
Ky projekt u mundësua nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport në Gjakovë.