Përfundoi trajnimi i parë i projektit #Gjallnohu

Trajnimi mblodhi 25 të rinj me qëllime dhe entuziazmin për një ndryshim të dobishëm në shoqërinë tonë.

Padyshim që mbizotëroi ambienti i ngrohtë, harmonik, të qeshura dhe punë shumë efektive, e kjo tregon saktësisht gatishmërine e 25 të rinjve dhe bashkëmoshatarëve për punë dhe një të ardhme të përbashkët më të mirë.

Këto dy ditë nuk ishin vetëm një fillim i projektit Gjallnohu, por një hap i rëndësishëm drejt një udhëtimi të gjatë dhe mbushur me sfida dhe arritje. Me një ekip të përkushtuar dhe një vizion të qartë, jemi gati të ecim përpara për të ndikuar në të ardhmen e qëndrueshme të mjedisit tonë.

Ky aktivitet është në kuadër të projektit ‘Gjallnohu’ i përkrahur nga European Endowment Democracy.

 

The training gathered 25 young people with intentions and enthusiasm for a positive change in our society.

Without a doubt, the atmosphere was warm, harmonious, filled with laughter, and highly productive, which precisely reflects the readiness of these 25 young individuals and their peers for work and a better common future.

These two days were not just the beginning of the Gjallnohu project but an important step towards a journey filled with challenges and achievements. With a dedicated team and a clear vision, we are ready to move forward to impact the sustainable future of our environment.

This activity is part of the ‘Gjallnohu’ project supported by the European Endowment for Democracy