Përfundoi trajnimi “Youth Advocacy”

Të dielën përfundoi trajnimi “Youth Advocacy” ku të rinjtë nga gjithë Kosova patën mundësi të trajnohen në aktivizëm qytetar, shprehjen e mendimit kritik dhe të aftësoj të rinjtë për pjesëmarrje në procese vendimmarrëse.

Gjatë këtyre ditëve të rinjtë patën mundësi të zhvillojnë edhe debate, aktivitete të ndryshme së bashku. I falenderojmë pjesëmarrësit për energjinë që e dhuruan në trajnim.

Ky trajnim mbahet në kuadër të projektit “Youth Activism” që mbështetet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.