Përfundojnë me sukses aktivitet nga projekti “Bridge 2” për vitin 2023

Pjesëmarrësit e projektit “Bridge 2” përfunduan me sukses aktivitetet e planifikuara për vitin 2023.
Projekt i cili do të vazhdoj dhe në vitin 2024 me shumë deshirë që të rinjët tanë të ngrisin kapacitetet e tyre përmes sesioneve trajnuese në vazhdimësi.
Projekti “Bridge 2” financohet nga Ambasada Amerikane në Kosovë dhe zbatohet nga RIT Kosovo në partneritet me Activism Roots.
——
The participants of the “Bridge 2” project successfully completed the planned activities for the year 2023.
The project will continue in 2024 with great enthusiasm, aiming to help our youth enhance their capacities through ongoing training sessions.
The “Bridge 2” project is funded by the U.S. Embassy in Kosovo and is implemented by RIT Kosovo in collaboration with Activism Roots.