Peticioni për projektligjin për parandalim të vetëvrasjes po vazhdon!

Peticioni për projektligjin për parandalim të vetëvrasjes po vazhdon!
Nëse dëshironi t’i kontribuoni iniciativës, më poshtë mund t’i gjeni pikat permanente ku mund të nënshkruani peticionin!
Çka përmban projektligji për parandalim të vetëvrasjes?
1. Shërbimet klinike për parandalim të vetëvrasjes.
2. Integrimin e parandalimit të vetëvrasjes në objektiva institucionale.
3. Mekanizma për ngritje të profesionalizmit dhe kujdesit të mediave ndaj rasteve të raportimit të vetëvrasjes.
4. Shërbime dhe mbështetje sociale jo-klinike.
5. Mekanizma për reduktimin e qasjes në mjete vetëlënduese.
6. Programe specifike për komunitete jo-shumicë.
7. Mekanizma për mbledhjen e të dhënave të vetëvrasjes.
Bashkangjituni edhe ju, për një Kosovë pa vetëvrasje!