Peticioni për Projektligjin për Parandalim të Vetëvrasjes

Të dashur/a,

Me kënaqësi ju njoftojmë se së bashku me 15 organizata tjera, po e lansojmë peticionin për Projektligjin për Parandalim të Vetëvrasjes!

Ky peticion do të kërkoj nga Kuvendi i Kosovës hartimin e një ligji i cili rregullon:

1. Shërbimet klinike për parandalim të vetëvrasjes.
2. Integrimin e parandalimit të vetëvrasjes në objektiva institucionale.
3. Mekanizma për ngritje të profesionalizmit dhe kujdesit të mediave ndaj rasteve të raportimit të vetëvrasjes.
4. Shërbime dhe mbështetje sociale jo-klinike.
5. Mekanizma për reduktimin e qasjes në mjete vetëlënduese.
6. Programe specifike për komunitete jo-shumicë.
7. Mekanizma për mbledhjen e të dhënave të vetëvrasjes.

I ftojmë të gjithë qytetarët/et e Kosovës që të nënshkruajnë këtë peticion dhe së bashku, të kërkojmë nga institucionet tona që të trajtojnë çështjen e vetëvrasjes me urgjencë dhe profesionalizëm.

Për më shumë, mund të na vizitoni tek zyret e Activism Roots në Rr. Mazllom Lakuci (ish-pazari) në Gjakovë, ku qëndron shtandi nga ora 09:00 deri në ora 15:00.