Programi për aktivizëm 2023

Të rinjtë pjesëmarrës janë ndarë të kënaqur me 4 modulet dhe zbatimin e 2 inicativave.