“Programi për aktivizëm” po vazhdon në Gjakovë

Programi për aktivizëm po vazhdon të shtunave me modulin e parë, Zhvillimi i Mendimit Kritik.
Ky modul po ndikon tek të rinjtë e programit sepse lehtësisht e krijon dallimin midis fakteve dhe opinioneve, poashtu energjia pozitive nuk mungoi.
Ky trajnim është në kuadër të projektit ‘Programi për aktivizëm’ që implementohet nga ACTIVISM ROOTS, të mbështetur nga EJA Kosovë program i KCSF-së dhe financohet bashkërisht nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Agjencia Suedeze për Zhvillim.