Programi për aktivizëm po vjen drejt fundit për këtë vit

Programi për aktivizëm po vjen drejt fundit për këtë vit. Aktivistët potencial për të ardhmen janë në përpunim të dy inicativave të cilat do të implementohen nga vetë ata.
Ky aktivitet është në kuadër të projektit ‘Programi për aktivizëm’ që implementohet nga ACTIVISM ROOTS, të mbështetur nga EJA Kosovë program i KCSF-së dhe financohet bashkërisht nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim🇨🇭 dhe Bashkëpunim (SDC), Agjencia Suedeze për Zhvillim 🇸🇪.