Projekti Bridge 2 u lansua sot edhe në rajonin e Gjakovës.

Projekti Bridge 2 u lansua sot edhe në rajonin e Gjakovës. (English below)
Gjatë ditës së bashku me përfaqësuesit e AUK, ne mbajtëm sesionin informues në hapësirën rinore të KVRL, rreth benefiteve që ky projekt sjell për të rinjtë e rajonit të Gjakovës.
Prezent në këtë sesion ishin të rinj, prindër, mësimdhënës, drejtues institucionesh të cilit morrën informatat se si ky projekt do të zbatohet dhe se çka ofron për të rinjtë.
Ky projekt mbështetet nga Ambasada Amerikane në Kosovë dhe zbatohet nga A.U.K – Training and Development Institute së bashku me partner dhe në Gjakovë partner i projektit është organizata ACTIVISM ROOTS.
– – –
The Bridge 2 project was launched today also in the Gjakova region.
During the day, together with AUK representatives, we held an information session in the youth space of KVRL, about the benefits this project brings to the young people of the Gjakova region.
In this session were young people, parents, teachers, and heads of institutions who received information about how this project will be implemented and what it offers for young people.
This project is supported by the American Embassy in Kosovo and implemented by A.U.K – Training Development Institute together with a partner and in Gjakova the partner of the project is NGO ACTIVISM ROOTS.