Projekti ‘GJALLNOHU’

Ne synojmë përmes projektit ‘GJALLNOHU’ që të rrisim aktivizmin qytetar në rajonin e Gjakovës që është njëri nga rajonet ku nivel të dobët të qytetarisë aktive për shkak të mentalitetit të krijuar nga shumica e qytetarëve lokal.

Përmes aktiviteteve të cilat kanë për qëllim pjesëmarrjen e qytetarëve në aktivitete të cilat ndikojnë direkt dhe ngritjen e kapaciteteve se si duhet të jenë aktiv për komunitetin, projekti do të sjellë rritje të transparencës dhe një komunikim të vazhdueshëm mes qeverisjes lokale dhe qytetarëve të rajonit, element i cili e demokratizon shoqërinë lokale.

Komunikimi i vazhdueshëm profesional është ai që ndikon për të mirën e përgjithshme, duke rritur efektivitetin e punëve të qeverisjes lokale, rritjen e nivelit të transparencës, aktivizimin e të rinjëve dhe qytetarëve në mundësitë që ofrohen publikisht dhe ngritjen e kapaciteteve të akterëve të rëndësishëm sic dhe monitorimin e komisioneve komunale.  Përmes kampanjave që do zhvillohen, do ndikojnë në produktivitetin institucional dhe do të ngrit e transparencën dhe llogaridhënien, që do të sjell një standard të ri në Rajonin e Gjakovës.

Ky projekt mbështetet nga European Endowment for Democracy.