Prokurimi i hapur dhe Flamujt e kuq

Lëvizja FOL dhe Democracy Plus me mbështetjen e USAID Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse ju fton të jeni pjesë e sesionin informues për Portalin Prokurimi i Hapur dhe Flamujt e Kuq.

Qëllimi i këtij eventi është informimi dhe bashkëbisedimi me aktivistë të shoqërisë civile, qytetarë aktiv dhe gazetarë, në lidhje me prokurimin publik në Kosovë, të dhënat e hapura, si dhe platformat që ofrojnë këto të dhëna, siç janë Portali Prokurimi i Hapur dhe Flamujt e Kuq.

Qëllimi i këtij info sesioni ishte që të organizohet takim me anëtarët e shoqërisë civile që funksionojnë në komunë e Gjakovës. Gjithashtu ky takim dhe takimet tjera që do të mbahen në gjithë Kosovën kanë për qëllim nxitjen e qytetarisë aktive për të monitoruar dhe kërkuar llogari për shpenzimin e parasë publike nga institucionet shtetërore.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *