Prononcimi për media rreth rivitalizimit të Eshnorës përkujtimore në Gjakovë

Organizata jonë ka monitoruar projektin e Eshnorës dhe jemi të shqetësuar se si ky projekt akoma nuk ka përfunduar dhe po lejohet keqpërdorimi i asaj pjese. Ftojmë institucionet përkatëse që të rregullojnë pjesën e mbetur të projektit dhe të mos të lejohet keqpërdorimi i asaj pjese.
Ne kemi zbatuar Auditimin Social në vitin 2021 për projektin e Eshnorës por ky projekt akoma nuk ka përfunduar edhe pse është paraparë të përfundohet në muajin Tetor 2022, por akoma nuk ka përfunduar.