Punëtoria e Civikos për rritjen e vullnetarizmit për programet me interes publik

Platforma Civikos organizoi punëtorinë e Grupit tematik për rritjen e vullnetarizmit për programet me interes publik.
Activism Roots është pjesë e grupit për rritjen e vullnetarizmit për programet me interes publik. Ne si organizatë vazhdojmë të punojmë drejt rregullimit të anës ligjore dhe praktike të vullnetarizmit.